Pro-life Poems

April 18, 2016

The promise of a Fetus to his\her mommy

Mommy, I promise if you keep me, and please don’t let me die, To always be a good little girl, My very hardest I’ll try and […]
April 18, 2016

आधुनिक मरियमहरु

बेथलेहेममा येशु जन्मिएको सत्य कुरालाई– फेरि पनि हेरोद राजाले झैं छिन्न भिन्न गर्ने प्रयास गरे झैं ती, निर्दाेष र अबोध बालकहरुलाई हत्या गरे झैं ती निर्दाेष […]
April 18, 2016

भ्रूणको आवाज

न मेरो खुसी गर्भमा आउनु र मैले यो सजाय पाउनु तिम्रै खुसीले पाए कोखमा बास तीनै महिनामा नदेऊ लात जन्मपछिका ती असी वर्ष विताउँथेँ उन्माद दुःख–हर्षसाथ […]